CXII Mail / Agenda


Met CXII Mail en Agenda heeft u altijd uw email en agenda snel bij de hand. Door het gebruik van onze exchange server word op al uw aangesloten apparaten automatisch de mail en agenda gesynchorniseerd. 

Bent u op een locatie zonder uw eigen computer en/of telefoon? Geen nood via de webmail hebt u direct inzage in uw email en agenda.

In tegenstelling tot Office365 kunt u bij CXII Mail zelf kiezen welke emailadressen u wel en welke u niet via onze exchange server wil laten lopen.


Persoonlijke Outlook omgeving vanaf iedere PC met internet verbinding met een capaciteit van 4 GB

 € 15,- per maandVergoeding voor activering per account € 60,- eenmalig

4 GB extra capaciteit € 5,- per maand